AMIF

Amb la denominació de "ASOCIACION MEZIERISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERÀPIA" i per abreujament A.M.I.F, es constitueix una entitat a l'empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i de la llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions i també de les normes complementàries amb capacitat jurídica i plena capacitat d'obrar, mancant d'ànim de lucre. Al gener de 2008 va ser constituïda oficialment *AMIF després de la seva aprovació pel Ministeri de l'Interior. Les finalitats de l'Associació són:

  • Reunir a tots els fisioterapeutes que practiquen el mètode ensenyat segons les directrius de Françoise MEZIERES, denominat « Mètode Mézières, i que són titulars del Certificat de finalització d'estudis que aprova la formació en aquest mètode acreditada per l'Institut de Fisioteràpia Global Mézières (IFGM) i/o per la Association Mézièriste *Internationale de Kinésithérapie (AMIK), a França.
     
  • Fer que es reconegui l'originalitat d'aquest mètode, promoure-ho davant la societat i defensar-ho contra les adaptacions perjudicials a la reputació dels quals ho practiquen.
     
  • Servir com a nexe d'unió entre els membres per fomentar la coordinació i intercanvi de coneixements, així com *mantenerlazos d'amistat entre els seus associats.
     

CONVENI AMIF / AMIK

convenio.jpgAl març de 2008 es va signar a París un conveni entre AMIF i AMIK (Association Mezieriste Internationale de Kinésithérapie). Aquest conveni atorga a la nostra associació el rol de difondre el mètode Mézières a Espanya i Iberoamèrica. Es crea en l'associació francesa una nova delegació amb el nom de "Espanya" sent el president de AMIF la persona que formarà part del Consell d'Administració, participant amb veu i vot en totes les decisions que afectin a l'associació internacional. Ambdues institucions avançaran juntes amb la finalitat de promoure el Mètode Mézières davant els professionals i la societat. 

 

 

Junta de Gestió

   
medium_foto jose_0.jpg medium_juanra_0.jpg medium_angeles_0.jpg
President
José Ramírez
Vicepresident
Juan Ramón Revilla
Secretària
Angels Monedero

 

Vocals

     
medium_Thais_0.jpg medium_irene_0.jpg medium_estela_0.jpg medium_cristinahume_0.jpg
Thais Deulofeu Irene Fraile Estela López Cristina Hume

Amb la denominació de *ASOCIACION *MEZIERISTA IBEROAMERICANA DE FISIOTERÀPIA i per abreujament A.M.I.F, A.M.I.F, es estatutoamif.jpgconstitueix una
entitat a l'empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i de la llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions i també de les normes complementàries, amb capacitat jurídica i plena capacitat d'obrar, mancant d'ànim de lucre.
 

Associació científica que agrupa a fisioterapeutes involucrats en l'àmbit de les teràpies globals basades en el Mètode *Mézières.

L'Associació Mezierista Iberoamericana de Fisioteràpia és una associació científica que agrupa a fisioterapeutes involucrats en l'àmbit de les teràpies globals basades en el Mètode Mézières, amb la finalitat de reconèixer l'originalitat d'aquest mètode, promoure i defensar-ho contra les adaptacions perjudicials efectuades per persones no qualificades. Així mateix, s'estableixen vincles entre els socis amb l'objecte d'afavorir els interessos professionals del col·lectiu.

Existeixen tres tipus de socis o membres:

Membre actiu: aquells socis que estant en possessió del Títol Oficial atorgat per IFGM i/o AMIK després de realitzar la formació de postgrau "El mètode Mézières", s'inscriguin de forma individual en l'Associació.

Membre agregat: aquells professionals les certificacions dels quals,competència o experiència en el domini de la fisioteràpia d'aproximació globalista, aportació un enriquiment científic per a l'Associació i les seves finalitats, havent sol·licitat la seva incorporació per escrit a la Junta Directiva i aquesta l'hagi aprovat.

Membre en pràctiques: els alumnes matriculats en la formació de postgrau acreditat per IFGM, es consideraran socis en pràctiques mentre duri la seva formació.

Tant els drets com els deures de cada membre estan recollits en els estatuts oficials.

CUOTA ANUAL

Membre actiu: 65 €

Membre agregat: 65 €

Membre en pràctiques: gratuit

 

PROCEDIMENT PARA ASSOCIAR-SE

Per associar-se és necessària la següent documentació:

1. Imprimeix i emplena el butlletí d'inscripció

2. Firma-ho

3. Envia-ho a través de correu postal a l'adreça:

Associació Mezierista Iberoamericana de Fisioteràpia

C/ Guillem *Tell, 40 Entl. 2ª

08006 Barcelona
 

AVANTATGES DE SER SOCI

1) Com a membre actiu, intervenir en les Assemblees Generals amb veu i vot per decidir sobre el futur de AMIF.

2) Participar en totes les activitats organitzades per l'associació.

3) Formar part del llistat de *mezieristas. Això és especialment interessant ja que és una referència per a clients o empreses interessats en professionals especialitzats en el mètode Mézières.

4) Rebre el butlletí semestral “Actualitat Mezierista” per informar de tot el referent a la vida associativa.

5) Intercanvi de coneixement científic a través de la revista FisioGlobal, la web 2.0 mitjançant les xarxes socials i projectes de recerca.

6) Formació continuada amb importants descomptes en tots els cursos organitzats per IFGM i per AMIK, tant cursos de postformació com a Jornades i Congressos.

7) Promocions i descomptes en productes o serveis segons acords amb altres entitats.

8) Formar part d'un grup amb interessos comuns sempre és una bona oportunitat per establir estratègies d'aliança en benefici mutu.

"Actualitat Mezierista" és un butlletí informatiu dirigit als fisioterapeutes que estan associats a AMIF. Aquesta publicació digital s'edita amb caràcter semestral i neix amb el propòsit d'informar de tot el que succeeix a l'interior de la nostra associació.

Si ets soci i encara no has rebut el butlletí, envia'ns un mail indicant el teu nom, cognoms i el nombre de soci. amif@kinemez.com

La versió completa d'Actualitat Mezierista està restringida al soci de AMIF. La revista d'accés lliure que vostè es pot descarregar està incompleta.

Et recordem que existeix un perfil en FACEBOOK amb entrada restringida per al soci. Et recomanem que t'agreguis perquè és el mitjà més dinàmic que disposem. Diàriament s'insereixen notícies, articles científics, videos, informació útil per al soci, etc.

AGREGA'T ARA!!!