Investigació

El nosre projecte d'empresa està lligat a la docència i a l'investigació i té per objectius:areacientifica.jpg

1. Desenvolupar i promoure projectes de recerca vinculats cap a la prevenció, diagnòstic i tractament de trastorns múscul-esquelètics sobre la base dels conceptes de globalitat;

2. Col·laborar amb entitats professionals, associacions o societats en activitats relacionades amb la recerca en fisioteràpia tant nacionals com a internacionals;

3. Promoure l'intercanvi de coneixement i informació relacionada amb la recerca clínica en fisioteràpia entre el públic, els professionals, entitats de ciències de la salut i amb els mitjans de comunicació.

El canvi és font d'oportunitats per al desenvolupament de coses noves i diferents. La majoria de les innovacions són el resultat d'una reeixida explotació del canvi. En aquest sentit, la nostra pràctica clínica habitual precisa d'una trasformació en la manera en la qual examinem i tractem als nostres pacients. Així per exemple, l'anàlisi clínica de la postura presenta una fiabilitat feble. Gràcies a la col·laboració amb professionals de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, hem pogut investigar i desenvolupar un sistema vàlid i fiable per a l'anàlisi de la postura basat en tecnologia 3D, que hem denominat sistema ADiBAS© (Automatic Digital Biometry Analysis System).

Gràcies al treball multidisciplinari i també a les grans possibilitats que ens ofereix internet i la web 2.0, les nostres accions poden materialitzar-se. Pensar en projectes, implementar-los, crear sinergies amb altres professionals, difondre el coneixement són alguns aspectes que considerem importants i volem compartir-los.

Aquests són alguns dels projectes en els quals estem treballant:

1. Creació d'un protocol d'anàlisi postural basat en l'evidència pel ADiBAS posture;

2. Estudis de comparació d'instruments per a l'anàlisi de la fiabilitat: ADiBAS © posture Vs sistemes multicàmara; sistema ADiBAS posture Vs radiologia.

3. Captació i anàlisi del moviment a través del multisensor Kinect™ per al desenvolupament d' ADiBAS© motion;

 

ESTRATEGIA D'ALIANÇA

Si tens algun projecte relacionat amb els nostres objectius i vols compartir-ho amb nosaltres. Contacta.

"En recerca, la diferència entre dues persones no són les idees, doncs tots dos les tenen, sinó qui les porta a terme"