ADiBAS Posture

Tecnologia

LA INNOVACIÓ ÉS LA REEIXIDA CAPACITAT DEL CANVI

La recerca en ciències de la salut vinculades amb la fisioteràpia, en el desenvolupament de noves tecnologies i principalment la innovació, suposen grans reptes per al fisioterapeuta del segle XXI. La nostra empresa des de fa més de 10 anys aposta per integrar tres areas diferents però interrelacionades: CLÍNICA, DOCÈNCIA i RECERCA.

Area clínica establerta al Centre de Fisioteràpia KineMez

Area docent realitzada principalment des de la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona però també des d'altres universitats i entitats privades

Area de recerca a través de la col·laboració amb el departament d'enginyeria informàtica de la Universitat de Barcelona.

El nostre interès per integrar la tecnologia disponible en certs procediments de la fisioteràpia global, ens ha permès establir aliances amb entitats com la UB per al disseny i desenvolupament d'instruments d'anàlisis de la postura i el moviment. Des de l'any 2010 fisioterapeutes i enginyers informàtics hem treballat en aquest projecte. El resultat d'aquest equip multidisciplinari ha estat la creació d'un programari denominat ADiBAS (Automatic Digital Biometry Analysis System). Un primer prototip que ha estat validat i els resultats del qual han servit per a la realització de dos Màster-Tesi i diversos treballs pendents de publicació en revistes d'impacte.
Poden obtenir més informació en la següent web:

http://www.physicaltech.com

adibaslogo.jpg

physicaltechlogo(2).jpg